Logo of Turun Wappuradio ry

Jäsenrekisteri- ja tietosuojaseloste

Turun Wappuradio ry:n jäsenrekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Turun Wappuradio ry:n jäsenrekisteri- ja tietosuojaseloste. Se on laadittu huomioiden yhdistyslaki (503/1989), tietosuojalaki (1050/2018) sekä Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).

Rekisterin ylläpitäjä

Nimi: Turun Wappuradio ry


Osoite: c/o Markku Viitanen Eerikinkatu 22b A 11, 20100 Turku


Sähköposti: hallitus@turunwappuradio.com


Rekisterin ylläpitäjään viitataan myöhemmin sanalla "yhdistys".

Yhteyshenkilö

Jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistyksen hallitus. Yhteisenä yhteystietona toimii
sähköpostiosoite hallitus@turunwappuradio.com.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain (503/1989) 3. luvun 11§ edellyttämä jäsenyyksien hallinta.

Henkilötietojen käsittelyperusteet

Nimi ja kotipaikka: Yhdistyslain (503/1989) 3. luvun 11§.


Sähköpostiosoite ja puhelinnumero: Mahdollista yhteydenottoa varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tarvittavat tiedot kerätään jäseneksi liittymisen yhteydessä. Jäsen on itse vastuussa tietojensa päivittämisestä.

Tietojen säilytysaika ja suojaus

Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Jos jäsen katsotaan eronneeksi/erotetuksi yhdistyksestä, hänen tietonsa poistetaan rekisteristä. Rekisterin tiedot säilytetään salasanalla suojatussa Google Drive -kansiossa, johon on pääsy vain yhdistyksen hallituksen jäsenillä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman jäsenen suostumusta. Jäseneksi liittymisessä hyödynnettävä Google Forms -lomake on Google:n palvelu, joten tietoja saattaa siirtyä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Google on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

Tietojen tarkastus- ja muutosoikeus

Jäsenellä on oikeus pyytää omia tietojaan tarkastettavaksi ja tarvittaessa vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö voidaan tarvittaessa vaatia kirjallisena, ja pyynnön esittäjää voidaan vaatia todistamaan henkilöllisyytensä.