Logo of Turun Wappuradio ry

Turun Wappuradio ry:n sääntömääräinen syyskokous 2023

Turun Wappuradio ry:n sääntömääräinen syyskokous 2023

Tervehdys rakas jäsenistö ja tervetuloa syyskokoukseen.

Paikka: Turku, Rehtorinpellonkatu 4A, TYY:n sauna
Aika: Pe 17.11.2023 klo 18:00. Ovet aukeavat klo 17!


Esityslista:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 5. hallituksen valinta

 6. toimintasuunnitelman vahvistaminen

 7. tulo- ja menoarvion vahvistaminen

 8. merkkiohjesäännön hyväksyminen

 9. liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

 10. yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan, taikka yhden tai kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

 11. muut esille tulevat asiat

 12. kokouksen päättäminen

Kokouksen liitetiedostot on lähetetty sähköpostilla sekä yhdistyksen Whatsapp- ja Discord-kanaville.

Sykoiluterveisin,
Markku Viitanen
Puheenjohtaja
Turun Wappuradio ry